Dự Án

HỆ THỐNG XLNT CÔNG TY AAC

AAC is the worldwide leading Micro Component Total Solutions provider for communications and consumer electronics market. AAC is the worldwide leading Micro Component Total Solutions provider for communications and consumer electronics market. AAC is the […]

Dự Án

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY MNC

Tập đoàn MNC chuyên về chuỗi cung ứng quốc tế và phân phối nguyên vật liệu. Chúng tôi làm gia tăng giá trị trong suốt chuỗi cung ứng, bắt đầu từ điểm sản xuất cho […]