HỆ THỐNG XLNT TRANG TRẠI LỢN MASAN QUỲ HỢP 2.500 M3/NGÀY

Trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao Masan Nutri-Farm Nghệ An là trang trại chăn nuôi lợn thịt lớn nhất hiện nay tại Nghệ An, có tổng diện tích trên 223ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Hệ thống xử lý nước thải với công suất 2.500 m3/ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*